Archiv Wält 70

Top-Spieler

Yippe
@Bulls@
ThreeEyed RaveN

Top-Stamm

Stamm
Stammesmitglieder: Yippe, @Bulls@, ThreeEyed RaveN, Gerard der Barmherzige, HappyFisherman, Fuego2k

Eroberer

Als erschtä 1000 Dörfer gha
Yippe
am 28.05.2023 um 15:19

Als erschtä 500 Dörfer gha
Yippe
am 14.04.2023 um 13:26

Als erschtä 250 Dörfer gha
Gerard der Barmherzige
am 22.03.2023 um 15:09

Als erschtä 100 Dörfer gha
-Activ.
am 21.02.2023 um 13:57

Als erschtä 2 Dörfer gha
-Stifmeister*
am 14.01.2023 um 23:40

Pünktkönig

Als erschtä 10.000.000 Pünkt erreicht
Yippe
am 26.05.2023 um 13:08

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
Yippe
am 14.04.2023 um 10:40

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
-Activ.
am 25.02.2023 um 06:53

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
-Stifmeister*
am 16.01.2023 um 11:18

Fäldherr

Als erschtä 100.000.000 feindlechi Einheite besiegt
@Bulls@
am 04.06.2023 um 09:42

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
Gerard der Barmherzige
am 11.04.2023 um 21:43

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt
-Activ.
am 24.02.2023 um 18:53

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt
mladenb
am 17.01.2023 um 00:26