Archiv Wält 58

Top-Spieler

klick dich weg
Schwarze Traube
Difigiano

Top-Stamm

TCC
Stammesmitglieder: klick dich weg, Schwarze Traube, Difigiano, GRAF, @Bulls@, lord akkarin, mc43, Mc. Amaba, EXKILL, guggus3, Teutone-Welt1, Pikachu.-

Eroberer

Als erschtä 500 Dörfer gha
klick dich weg
am 15.08.2021 um 16:26

Als erschtä 250 Dörfer gha
lord akkarin
am 06.06.2021 um 09:46

Als erschtä 100 Dörfer gha
klick dich weg
am 30.03.2021 um 17:57

Als erschtä 2 Dörfer gha
klick dich weg
am 21.01.2021 um 23:06

Pünktkönig

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
Schwarze Traube
am 08.08.2021 um 15:24

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
meisterkleister
am 12.04.2021 um 19:28

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
Violet Evergarden
am 28.01.2021 um 06:43

Fäldherr

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
GRAF
am 20.05.2021 um 21:42

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt
Schwarze Traube
am 29.03.2021 um 21:49

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt
Kirmesboxer.
am 23.01.2021 um 12:50